01 Beira Atlántica

Tres muiñeiras de orixe tradicional abondo coñecidas. A primeira delas ten como título orixinal «muiñeira de Farruco» e procede da zona das mariñas preto da Coruña. A segunda, foi recolleita polo grupo de danzas tradicionais «Xacarandaina» en Cobres (península de Mozarro) e forma parte da coñecida danza de Antroido que aínda hoxe está viva nese lugar. E a terceira delas, recolleuna e arquivouna no seu coñecido cancioneiro o musicólogo Casto Sampedro y Folgar co nome de «muiñeira de Poio».