03 Cantiga do neno da tenda

(Federico G. Lorca – B.R. – LNL)

A sensibilidade de Lorca cara Galiza vén en boa parte do seu amigo Eduardo Blanco Amor. No ano 1935 escribiu os seus poemas galegos, intensos e auténticos. Para el Galiza estaba incompleta sen os millóns de galegos da «quinta provincia galega» (Bos Aires).Este poema está dedicado aos galegos que viven nesta inmensa e fermosa.

Bos aires ten unha gaita
sobre do Río da Prata
que a toca o vento do norde
coa súa gris boca mollada.
¡Triste Ramón de Sismundi!
Aló, na rúa Esmeralda,
basoira que te basoira
polvo déstantes e caixas.
Ao longo das rúas infindas
os galegos paseiaban
soñando un val imposíbel
na verde riba da pampa.
¡Triste Ramón de Sismundi!
Sinteu a muiñeira d&dgoa
mentres sete bois de lúa
pacían na súa lembranza.
Foise pra veira do río,
veira do Río da Prata
Sauces e cabalos núos
creban o vidro das ágoas.
Non atopou o xemido
malencónico da gaita,
non viu o inmenso gaiteiro
coa frolida dálas:
triste Ramón de Sismundi,
veira do Río da Prata,
viu na tarde amortecida
bermello muro de lama.