10 Cantiga de Falvan

(Tradicional)
Arranxos: D. Sisto
CANCIONES DEL MUNDO

Cando quero canto, canto
cando canto canto ben(e)
non se me pon no camiño
arrodeo de ninguén(e)
Ai Amor, arrodeo de ninguén(e).

Se en Galiza traballasen
os que arruban o diñeiro
medraría pan na artesa
e millo no cabaceiro
Ai Amor, e millo no cabaceiro.

A vida que leva o probe
e como a vida de un grilo
polo dia moita fame
pola noite moito frío
Ai Amor, pola noite moito frío.

Esta noite ha de chover
que leva cercado a lúa
para uns e sinal de fame
para outros de chea e fartura
Ai Amor, para outros de chea e fartura.

Voa unha vella cantiga
entre as uces de falvan(e)
que me rouba o sentimento
e me traba como un can(e).
Ai Amor, e me traba como un can(e).