2.1 Nau

Letra e música: Bieito Romero

Nau imaxinaria na que navegamos, a través do mar da historia, as xentes de Galicia. Unha chamada a ser conscientes do devir dos tempos para saber preservar a nosa propia identidade como pobo.

Nau de vento, nau dos homes
que vogan na inmensidade
somos xente de Galicia
onde a terra bica o mar-e.

Ai la la, ai la la…

Nau de soños, nau de espranzas
nau de infinda veleidade
o que esquece as suas raíces
perde a súa identidade.

Ai la la, ai la la…