09 A frol D´Augoa

Tradicional / LUAR NA LUBRE
Publicada en O SON DO AR, 1988
Nova gravación 2000

– ¿Onde vai nosa señora,
onde vai Santa María?
– Vai cara a banda do mar,
vai cara a manda da ría.

¿Que dis a virxe, que dis,
que dis Santa María?
– ¿Cal será a meniña, cal
que colla s frol d´augoa fria?

– Non será dama nen deuda,
que será a princesa Aldina,
a princesa namorada
filla do rei de Galicia
tan feitiña e tan bonita
c´aqueles seus ollos craros
do color d´augoa da ría
soio ti, Aldina, serás
quen leve a frol d´augoa fria.
erguete do leito, nena,
ven cara a banda do mar,
qu´anque ti veñas soiña
en compaña has de tornar.

Erguete do leito, nena,
ven cara a banda da ría,
qu´anque ti soiña veñas
tornarás en compañía.

Na torre do real palacio,
anque inda está lonxe o día,
móvense os liños dun leito;
algunha xente se erguía
¡é a princesa! ¡Deul-a garde!

Era a moi garrida Aldina
que vai día de San Xoán
catal-a frol d´augoa fria