24. Manolo mío

Fermosa melodía tradicional moi popular en toda a area noroeste da Península. Na zona da Ribeira Sacra tamén é moi coñecida, con diferentes variantes na letra e mais na música.

Colaboracións:
Irma Macías Suárez – VOZ

Manolo mio, a mi me han dicho
que por tres meses te vas a ir
Manolo mio, a mi me han dicho
que por tres meses te vas a ir
Eses tres meses serán tres siglos
Manolo mio, lévame a mi…
Eses tres meses serán tres siglos
Manolo mio, lévame a mi…

La primer carta cayo en sus manos
y la segunda en el corazón.
La primer carta cayó en sus manos
y la segunda en el corazón.
Y la tercera cayo en la arena
donde Manolo se enamoró…
Y la tercera cayó en la arena
donde Manolo se enamoró…

Naquel cabezo hay un cadavre
Y todos dicen, de quién será?
Naquel cabezo hay un cadavre
y todos dicen, de quién será?
Seguramente será Manolo
que se habrá muerto de soledá…
Seguramente será Manolo
que se habrá muerto de soledá…