04 Devanceiros

Letra e música: BIEITO ROMERO.

Para nós a patria é un sentimento natural, inspirado en realidades sensibles ós cinco sentidos. A patria é a Terra. A Terra que nos dou o ser e que nos recollerá na morte como semente de novas criaturas. A Terra que cría flores nos campos para regalía dos ollos e árbores para que canten os paxaros, onde atopamos sombra fresca no verán e quentura agarimosa no inverno, onde sufrimos as inquedanzas das sementeiras e gozamos a ledicia das colleitas, onde o vendaval brúa nas pontas dos carballos e funga nas cordas dos barcos, onde canta o vento nos piñeirais; onde esboufan as ondas do mar nos cons da ribeira e ruxen nos areais; onde por primeira vez ollamos a choiva, a brétema, o sol, o luar, o arco da vella e a noite estrelecida.
(Castelao, Sempre en Galiza, 1944)

Terra dos meus avós
onde naceron meus pais
terra dos meus avós
Galicia do verde chan.
Terra dos meus avós
onde naceron meus pais
terra dos meus avós
non quero de aquí marchar.