07 Santa María Loei

( CSM 200 “Santa María loei) – (Alfonso X – Bieito Romero – Tradicional – L.N.L.)

Mestura da cantiga 200 de Alfonso X con estrofas populares e melodías e arranxos do grupo. Relixiosidade e paganismo nun mesmo tema.

Alumea me alumea
Estreliña da fortuna
Alumea me alumea
Mentres que non ven a lúa

Santa Maria loei
e loo e loarei.

Púxenme a contar estrelas
E botalas no sombreiro
Non as puiden dar contado
Ata que veu o luceiro

Santa Maria loei
e loo e loarei.

Ímonos deiquí qu’é hora
Ímonos deiquí qu’é hora
Vais’o carro das estrelas
I’eu non quero durmir soia.

Santa Maria loei
e loo e loare.