08 Highlanders

A significación que para nós teñen os pobos e a cultura céltica non é algo doado de escribir, só se leva no corazón. Con este compendio dunha jig e tres reels pretendemos homenaxear modestamente a un destes fermosos países irmáns, Escocia.