01 O son das pedras

Suite en tres tempos artellada como banda sonora da grandeza da pedra, material nobre que perdura e resiste o paso dos anos en diferentes construcións realizadas polos mestres canteiros dende tempo inmemorial.

A suite está feita sobre tres cantigas de Santa María do Rei Alfonso X “O Sabio”, as número 119 “Como somos per consello”, 384 “Por muy gran fremosura” e 179 “Ben sab’a”