02 Camiño do Norte

A ledicia tamén nos define aos galegos como pobo, e un dos xeitos de expresala é coa música, eis este “set” galaico. Unha danza inicial e final chamada “Armentón” e os Pasacorredoiras de Pontevedra e de Ponteareas cos nº 442 e 380 do cancioneiro musical de Galicia de Casto Sampedro y Folgar.