09 Cantigas Alfonso X

Transcorreu case un milenio dende os seu paso por estas terras, pero a paegada do Rey Sabio segue fascinando a xeracións enteiras de músicos, poetas e estudosos en xeral. A banda coruñesa xa bebera do inagotable caudal das cantigas na súa anterior entrega, Espiral (2002), pero aquí non puideron sustraerse á entación de seguir explorando neste filón precioso. Wafir, ex integrante de Radio Tarifa, salpimenta esta interpretación de cores magrebíes.