09 Mandad´ei Comigo

( Martín Codax – L.N.L.)

Cantiga nº 2 do troveiro vigués Martín Codax, un dos expoñentes máis sobranceiros da lírica galaico-portuguesa

Mandad’ei comigo
Ca ven meu amigo
E irei, madr’a Vigo

Comigu’ei mandado
Ca ven meu amado
E irei, madr’a Vigo

Ca ven meu amigo
E ven san’e vivo
E irei, madr’a Vigo

Ca ven meu amado
E ven viv’e sano
E irei, madr’a Vigo

Ca ven san’e vivo
E d’el rei amigo
E irei, madr’a Vigo

Ca ven viv’e sano
E d’el rei privado
E irei, madr’a Vigo