13 Les Set Gotxs

(Llibre Vermell de Montserrat – L.N.L.)

Cantiga do “Llibre Vermell de Montserrat” en catalá antigo

Los set gotxs recomptarem
Et devotament xantant
Humilment saludarem
la dolça verge Maria.

Ave Maria gracia plena
Dominus tecum virgo serena

Verge fos anans del part
Pura e sans falliment
En lo part e prés lo part
Sens negun corrumpiment

Ave Maria gracia plena
Dominus tecum virgo serena

Verge tres reys d’orient
Cavalgant amb gran coraje
Al l’estrella precedent
Vengren al vostré bitage

Ave Maria gracia plena
Dominus tecum virgo serena

Verge estant dolorosa
Per la mort de Fill molt car
Romangues tota Joyosa
Can lo vis resuscitar

Ave Maria gracia plena
Dominus tecum virgo serena