14 Camiña Don Sancho

(Tradicional – Nani Garcia – L.N.L.)

Fermoso romance anónimo galego aprendido do repertorio de D. Faustino Santalices

Camiña Don Sancho
mañanciña fría,
a terra de mouros
a librar cautiva.

Naveira da fonte
da fonte vellida,
as vendas de liño
lavaba mociña.

De terra de mouros
Don Sancho volvía,
Ai!, alma da fonte
deixaba cautiva.