Beira Atlántica

Traballo no que se pretendía afianzar a irmandade e relación entre os pobos celtas. Algunhas das súas pezas forman parte imborrable dos recordos de moitas persoas e aínda hoxe en dia seguen a espertar fondas emocións e sentimentos.

Traballo no que se pretendía afianzar a irmandade e relación entre os pobos celtas. Algunhas das súas pezas forman parte imborrable dos recordos de moitas persoas e aínda hoxe en dia seguen a espertar fondas emocións e sentimentos.

Lista de temas