02 Britonia

(Bieito Romero-LNL)

Cando os celtas bretóns tiveron que fuxir das illas británicas por mor das presións saxonas, uns foron cara a vella Armórica que posteriormente acabaría acadando o nome de Bretaña e outros virían á costa norte de Galicia onde fundarían un obispado-provincia chamado Britonia de grande influencia no antigo Reino galaico.